Do obsługi naszych programów może być potrzebny pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ Redistributable Package:

Anagraf_win

Darmowy program do analizy i obróbki danych obsługujący różne formaty danych, m. in. z oscyloskopów cyfrowych, z możliwością wczytywania danych z plików (*.wfm, *.isf, *.csv, *.dat, *.gps, *.txt) i zapisu do pliku (*.gps, *.txt,*.emf). Program posiada szeroki zakres możliwości obróbki danych łącznie z różnego rodzaju filtrowaniem, obliczaniem wartości średnich i skutecznych przebiegów czasowych, analizy FFT, całkowania, różniczkowania, autokorelacji, niektórych obliczeń statystycznych.

Pobierz program oraz Pobierz opis programu

Modbus_AS

Program do testowania urządzeń pracujących w sieci Modbus (podłączenie jako MASTER).
UWAGA: Wersja DEMO ograniczona do 100 wysłanych komend

Pobierz program

Slave_AS

Program do modelowania urządzeń pracujących w sieci Modbus (podłączenie jako SLAVE), umożliwiający jednocześnie monitorowanie wszystkich komend danej sieci MODBUS i zapis pakietów protokołu MODBUS do pliku tekstowego.
UWAGA: Wersja DEMO ograniczona czasowo (30 min) z ograniczonym zapisem do pliku (100 ostatnich odebranych komend)

Pobierz program

O Firmie

Broszura informacyjna o firmie: O firmie OHM System

 

NASI PARTNERZY