Poniższa lista zwiera listy referencyjne niektórych zrealizowanych przez nas projektów:

  • CHEMOPROJEKT a.s. Czechy: Zakłady Azotowe w Grodnie, jednostka Karbamida 3

  • OAO Grodno Azot Białoruś: Zakłady Azotowe w Grodnie, jednostka Karbamida 3

  • CPPIP THERMEX sp. z o. o.: Instalacja do produkcji pary i ciepłego powietrza w Karsach dla MO-Bruk S.A.

  • ENERGOTHERM Consulting sp. z o. o.:  Rozruch w zakresie automatyki/AKPiA dla bloku Gazowo-Parowego 460MWe – Włocławek, dla ANWIL/ORLEN

 

 

NASI PARTNERZY