Opis procesu powinien zawierać równania stanu wraz z opisem ograniczeń na ich wartości, opisem parametrów (które mają być dostępne do modyfikacji w czasie symulacji), domyślnymi wartościami parametrów oraz wartości początkowych na zmienne stanu. Oferujemy wykonanie aplikacji, w zależności od wymagań i uzgodnień, w czasie od tygodnia do kilku tygodni. Istnieje możliwość dołączenia własnego kodu przygotowanego w języku C/C++. Kompletna aplikacja umożliwia:

  • dostęp i edycję wartości zmiennych stanu oraz parametrów opisujących modelowany proces,
  • zapis wyników modelowania do plików w celu analizy oraz opracowania graficznego w innych programach (np. Anagraf_win autorstwa naszego programisty A. Sołbuta – dostępny w dziale Do pobrania).

Dla zamawiającego dostarczamy kompletną aplikację wraz z niezbędnymi bibliotekami.

loading...
  Wykonywanie programów symulacyjnych wg. zadanego opisu procesu dynamicznego
Wykonywanie programów symulacyjnych wg. zadanego opisu procesu dynamicznego

Opis procesu powinien zawierać równania stanu wraz z opisem ograniczeń na ich wartości, opisem parametrów (które mają być dostępne do modyfikacji w czasie symulacji), domyślnymi wartościami parametrów oraz wartości początkowych na zmienne stanu. Oferujemy wykonanie aplikacji, w zależności od wymagań i uzgodnień, w czasie od tygodnia do kilku tygodni. Istnieje możliwość dołączenia własnego kodu przygotowanego w języku C/C++. Kompletna aplikacja umożliwia:

  • dostęp i edycję wartości zmiennych stanu oraz parametrów opisujących modelowany proces,
  • zapis wyników modelowania do plików w celu analizy oraz opracowania graficznego w innych programach (np. Anagraf_win autorstwa naszego programisty A. Sołbuta – dostępny w dziale Do pobrania).

Dla zamawiającego dostarczamy kompletną aplikację wraz z niezbędnymi bibliotekami.

Czytaj więcej
  Wykonywanie programów sterujących pracą urządzeń automatyki przemysłowej współpracujących z interfejsem Modbus (ASCII, RTU, TCP/IP)
Wykonywanie programów sterujących pracą urządzeń automatyki przemysłowej współpracujących z interfej...

Specjalizowane programy do sterowania procesami wykonujemy po szczegółowym uzgodnieniu z zamawiającym. Przykładowe rozwiązania (dostępne w dziale Do pobrania) oparte na współpracy z magistralą Modbus umożliwiają:

  • Modbus_AS – program do testowania urządzeń pracujących w sieci Modbus – umożliwia przygotowania poleceń zgodnie ze standardem protokołu oraz odbiór i analizę odpowiedzi. Pracuje w sieci ASCII, RTU oraz TCP/IP.
  • Slave_AS – program do modelowania urządzeń (np. sterowników PLC) – ustawianie ręczne wartości rejestrów. Program umożliwia także kontrolę pracy sieci Modbus dla wybranego adresu lub całości ruchu w sieci. Umożliwia zapis wszystkich poleceń przesyłanych przez sieć do pliku tekstowego. Program wymaga dołączenia konwertera RS232C(USB)/RS485. Aktualna dostępna wersja pracuje w sieci RTU.
Czytaj więcej

 

NASI PARTNERZY