Instalacje elektryczne

Projektujemy i oferujemy konsultacje w zakresie szeroko rozumianych systemów zasilania elektroenergetycznego, instalacji i sieci elektrycznych dla obiektów sektora publicznego, obiektów komercyjnych i przemysłowych. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 • projektowania kompletnych obiektów technologicznych od strony elektrycznej i sterowniczej;
 • realizacji projektu podłączeń układów sterowania i układów pomiarowych, zasilających i zabezpieczeniowych dla instalacji automatyki przemysłowej;
 • projektowania kompletnych instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, spełniających zarówno wymagania obowiązujących norm i standardów jak i dostosowanych do specjalnych wymagań naszych Klientów,
 • projekty branży elektrycznej bez ograniczeń (od instalacji wnętrzowych po energetykę - stacje transformatorowe, linie napowietrzne i kablowe NN, SN i WN)
 • projekty instalacji niskoprądowych - teletechnika (sieć strukturalna, DSO - dźwiękowy system ostrzegawczy, SAP - system alarmu pożaru, KD - kontrola dostępu, CCTV - telewizja przemysłowa, monitoring, SSWiN - system sygnalizacji włamania i napadu (system alarmowy), KNX, BMS - zintegrowany system zarządzania obiektem)
 • doradztwa technicznego w formie oceny stanu istniejących instalacji, propozycji modernizacji czy projektowania nowych instalacji elektrycznych
 • nadzorów autorskich nad wykonywaną instalacją.

Projektowanie układów automatyki przemysłowej

W zakresie projektowania systemów automatyki oferujemy m. in. następujące usługi:

 • dobór automatyki do wykonywanych projektów instalacji technologicznych;
 • doradztwo techniczne i kosztorysowe;
 • wykonywanie projektów szaf sterowniczych i systemów automatyki, AKPiA oraz opomiarowania;
 • wykonywanie projektów algorytmów sterowania dla instalacji technologicznych;

 

 

NASI PARTNERZY